Betalning

HUR BETALAR JAG MIN BESTÄLLNING?
Du betalar din beställning med kort (Mastercard eller Visa) vid köptillfället.